Služby

Řízení realitních a stavebních projektů

Řízení realitních projektů je nejkomplexnější činností, kterou nabízíme našim klientům. Na základě potřeb a požadavků našich klientů připravujeme studie a prováděcí projekty staveb a organizujeme celý proces jejich realizace. Projektový management je kompletním servisem, který našim klientům šetří značné množství času a finančích prostředků při přípravě, řízení, kontrole, koordinaci a následném uvedení jejich projektů do provozu.
Detailní popis činností…


Studie a investiční záměry

Zajišťujeme zpracování technických, provozních a ekonomických podkladů pro rozhodovací proces našich klientů. Vychází z pochopení potřeb a stávající situace klienta, které jsou následně správně formulovány tak, aby byly odstraněny v maximální možné míře nejasnosti a nepřesnosti a tím zvýšena efektivita rozhodování a snižována rizika.
Detailní popis činností…


Projekční a inženýrská činnost

prostřednictvím našeho architekta a ve spolupráci s partnerskými projekčními kancelářemi vypracujeme projektovou dokumentaci, která je základním nástrojem pro realizaci stavby i výběr dodavatele. V rámci výkonu inženýrské činnosti zajistíme veškerá nutná jednání s úřady vedoucí k obstarání ohlášení stavby či stavebního povolení před zahájením stavby a závěrečného kolaudačního souhlasu.
Detailní popis činností…


Poradenství

V kategorii poradenství nabízíme jednotlivé podpůrné činnosti pro majitele nemovitostí. Jedná se hlavně o analýzy a posudky z finanční, právní a provozní oblasti.
Detailní popis činností…

Správa nemovitostí

Pro naše klienty zajišťujeme při správě nemovitostí služby ve čtyřech oblastech. Staráme se o provoz nemovitosti, o ekonomiku nemovitosti, připravujeme rozvoj nemovitosti a nabízíme právní podporu.
Detailní popis činností…